Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti odluke Okružnog suda u Prištini Ac.br.1224/09, od 12. novembra 2009. god.,

br. predmeta KI 01/10

podnosiocu: Gani Ibërdemaj

Preuzimanje:

Podnosilac je podneo zahtev na osnovu člana 113.7 Ustava Kosova, navodeći da su njegova ustavna prava i slobode prekršena odlukom Okružnog suda, kojom je poništena odluka Opštinskog suda u vezi sa neometanim uživanjem imovine. Podnosilac zahteva je naveo da Okružni sud izvršio kršenje prava i sloboda garantovanih članom 46 i 54. Ustava Kosova.

Sud je našao da je zahtev podnosilaca neprihvatljiv na osnovu člana 113.7 Ustava u vezi sa članom 47.2 Zakona, zato što podnosilac nije iscrpeo sva pravna sredstva određena zakonom. Sud je svoju odluku obrazložio naglašavajući da podnosilac zahteva nije preduzeo nikakve korake da reši svoj zahtev, kao propisani u presudi Okružnog suda. Zbog gore navedenih razloga, Sud je odlučio da odbije zahtev podnosioca kao neprihvatljiv.

podnosiocu:

Gani Ibërdemaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni