Kabul

Priştine Belediye Mahkemesinin CI.nr.307/2006 sayı ve 12.02.2007 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Başvuru No KI 30/11

Başvurucu: Iljaz Shuleta

Başvurucu:

Iljaz Shuleta

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru zaman bakımından Mahkeme’nin yargılama yetkisi dışındadır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul