Mahkeme Kararı

Rahofça Belediye Başkanı Sn. Qazim Qeska Davasıyla ilgili yetkilerin açıklığa kavuşturulması

Başvuru No KO 80/10

Başvurucu: Dr. Fatmir Sejdiu

Başvurucu:

Dr. Fatmir Sejdiu

Başvuru Türü:

KO - Devlet Kurumu Başvurusu

Karar Türü:

Mahkeme Kararı

İhlal Edilen Anayasal Haklar

Madde 45 - Seçme ve Seçilme Hakkı

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Diğer