Kabul

Kosova Yüksek Mahkemesinin Pml.Kzz98/2014 sayı ve 3 Eylül 2014 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 06/15

Başvurucu: Sadik Abazi

Başvurucu:

Sadik Abazi

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Ceza Usulü