Kabul

Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nin PML-KZZ. nr. 1700/2014 sayı ve 19 Şubat 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 181/14

Başvurucu: Lon Palushaj

Başvurucu:

Lon Palushaj

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Ceza Usulü