Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude br. PML–KZZ. br. 170/2014 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 19. februara 2015. godine

br. predmeta KI 181/14

podnosiocu: Lon Palushaj

Preuzimanje:
podnosiocu:

Lon Palushaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični