Kabul

Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Rev. nr. 39/2015 sayı ve 19 Mart 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 90/15

Başvurucu: Emin Behrami

Başvurucu:

Emin Behrami

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur