Karar

Kosova Cumhuriyeti Anayasasının belirtilmemiş ihlalleri hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 40/16

Başvurucu: Sokol Plakolli

Başvurucu:

Sokol Plakolli

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Karar

Array

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Diğer