Karar

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin bir kabul edilmezlik kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 07/16

Başvurucu: Rifat Abdullahi

Başvurucu:

Rifat Abdullahi

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Karar

Başvurunun reddine ilişkin karar

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Diğer