Kabul

Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığının 07/2015 sayı ve 31 Aralık 2015 tarihli Yönetim Yönergesinin 4. madde 2 ve 3. fıkraları hakkında “anayasaya uygunluk ve meşruiyet” değerlendirmesine ilişkin denetim başvurusu

Başvuru No KO 95/16

Başvurucu: Slavko Simic and 10 other deputies of the Assembly of the Re

Başvurucu:

Slavko Simic and 10 other deputies of the Assembly of the Re

Başvuru Türü:

KO - Devlet Kurumu Başvurusu

Karar Türü:

Kabul

Başvuru yetkili bir tarafça sunulmamıştır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Diğer