Kabul

İpek Belediye Mahkemesinin C.nr. 644/06 sayı ve 1 Temmuz 2008 tarihli kararlarının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Başvuru No KI 87/10

Başvurucu: Shpresa Loxha-Pllana

Başvurucu:

Shpresa Loxha-Pllana

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru süre geçtikten sonra yapılmıştır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul