Mahkeme Kararı

04/L-034 sayılı Kosova Özelleştirme Ajansı Hakkında Kanun İlavesinin 10. madde ile 40.1.5 madde bendi hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KO 142/16

Başvurucu: Kosova Özelleştirme Ajansıyla İlgili Davalara İlişkin Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi Temyiz Heyeti

Başvurucu:

Kosova Özelleştirme Ajansıyla İlgili Davalara İlişkin Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi Temyiz Heyeti

Başvuru Türü:

KO - Devlet Kurumu Başvurusu

Karar Türü:

Mahkeme Kararı

Anayasal Hakların İhlali Yok

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Diğer