Basın Duyurusu

08.06.2011

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, yargıçlar Prof. Dr. Snezhana Botusharova – Doicheva, Prof Dr. Ivan Čukalović ve Almiro Rodrigues’i mesleki çalışmalarındaki başarılarından ve kazandıkları takdir belgelerinden dolayı yürekten tebrik etmektedir.

Yargıç Snezhana Botusharova – Doicheva oybirliği ile yeni kurulan Avrupa Hukuk Enstitüsü Yürütme Komisyonu üyeliğine seçilmiştir.

Geçen ay içerisinde, öğrencilerinin akademik gelişimine sunduğu katkıdan dolayı Yargıç Ivan Čukalović, Yılın Hocası payesiyle onurlandırılmıştır.

Portekiz’de kültür ve bilim alanında ün yapmış Animart Enstitüsü, 28 Mayıs 2011 tarihinde Yargıç Almiro Rodrigues’e Visen Fahri Hemşerisi unvanını vermiştir.