Obaveštenje za medije

08.06.2011

Ustavni sud Republike Kosovo bi želeo da čestita sudijama prof. dr Snezhani Botusharovoj, prof. dr Ivanu Čukaloviću i Almiru Rodriguesu na njihovim nedavnim dostignućima i dodeljenim titulama za njihov stručni rad.

Sudija Snezhana Botusharova je jednoglasno izabrana za člana izvršnog komiteta novoosnovanog Instituta za evropsko pravo.

Sudiji prof. dr Ivanu Čukaloviću je dodeljen naslov „Profesora godine“ za pruženi doprinos u akademskom napretku njegovih studenata.   

Portugalski kulturni i naučni institut „Animart“ je sudiji Almiru Rodriguesu dodelio naslov „istaknutog građanina“ Visena.