Njoftim për medie

08.06.2011

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës i uron përzemërsisht tre gjyqtarët e saj, Prof. Dr. Snezhana Botusharova, Prof. Dr. Ivan Čukalović dhe Almiro Rodrigues, për të arriturat e tyre të fundit dhe mirënjohjet  e fituara për punën profesionale.

Gjyqtarja Snezhana Botusharova është zgjedhur njëzëshëm anëtare e Komisionit Ekzekutiv të Institutit të së Drejtës Evropiane, i sapo inauguruar.

Gjyqtari Ivan Čukalović është nderuar me titullin “Profesor i Vitit”, për kontributin e dhënë në avancimin akademik të studentëve të tij. 

Gjyqtari Almiro Rodrigues është nderuar me titullin “Qytetar Nderi” i Visenit, nga instituti për kulturë dhe shkencë i Portugalisë, “Animart”.