Saopštenje

02.08.2021

Tokom jula 2021. godine, u Ustavnom sudu:

• održane su 6 plenarne sednice
• održane su 32 veća za razmatranje
• razmatrani/rešeni su 24 zahteva

Na veb stranici Suda objavljene su (4) Rešenja:

• Br. predmeta: KI 77/21
Podnosilac: Halit Korenica
Rešenje

• Br. predmeta: KI 48/21
Podnosilac: Xhavit R. Sadrija
Rešenje 

• Br. predmeta: KI 32/21
Podnosilac: Hasan Shala
Rešenje

• Br. predmeta: KO 88/21
Podnosilac: Predsednica Republike Kosovo
Rešenje