Obaveštenje za medije

04.03.2013

U utorak, 5. marta 2013. god., u Ustavnom sudu Republike Kosovo će biti održana javna rasprava na kojoj će biti razmotren zahtev KO97/12, koji ima za predmet razmatranje ocene ustavnosti članova 90, 95(1.6), 110, 111. i 116. Zakona o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama, br. 04/L-093, usvojen u Skupštini Kosova 12. aprila 2012. god. 

Ovoj javnoj raspravi pozvani su da prisustvuju podnosioci zahteva, predstavnici institucije ombudsmana, suprotna strana, Skupštinski odbor za zakonodavstvo kao i zainteresovane strane iz Centralne banke Kosova, Odeljenja za registraciju i veze sa NVO u okviru Ministarstva javne uprave, kao i iz Ministarstva za finansije.

Javna rasprava počinje u 11:00 časova. Vrata sudnice za prijem zainteresovanih građana i medija će biti otvorena od 10:30 časova.