Basın Duyurusu

04.03.2013

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nde 5 Mart 2013 Salı günü KO97/12 numaralı başvurunun görüşüleceği açık duruşma yapılacaktır. Bu başvurunun konusu Kosova Meclisince 12 Nisan 2012 tarihinde kabul edilen 04/L-093 sayılı Bankalar, Mikrofinans Kurumları ve Banka Dışı Mali Kurumlar Yasasının 90, 95 (1.6), 110, 111 ve 116. maddeleri hakkında anayasal denetimdir.

Bu duruşmaya katılmak üzere başvurucular, Ombudsmanlık Kurumu temsilcileri, karşı taraf, Meclis Yasama Komisyonu, Kosova Merkez Bankası, Kamu İdaresi Bakanlığı STK Kayıt ve Eşgüdüm Departmanı ve Maliye Bakanlığından ilgili taraflar davet edilmişlerdir.

Duruşma saat 11.00’de başlayacak olup duruşma salonunun kapıları ilgili vatandaşlar ve medya mensuplarının kabulü için saat 10.30’da açılacaktır.