Rešenje

Ocena ustavnosti dveju presuda Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za imovinu: presude GSK-KPA-A-239/2015 od 20. oktobra 2018. godine, i presude GSK-KPA-A-238/2015 od 15. novembra 2018. godine

br. predmeta KI 30/20 dhe KI 31/20

Preuzimanje:
podnosiocu:

Sibin Ristić

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje