Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti Rešenja Apelacionog suda Republike Kosovo, PA1.br.851/2020, od 19. oktobra 2020. godine

br. predmeta KI 15/21

Preuzimanje:
podnosiocu:

Bersim Sulja

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti