Odluka

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova PML. br. 21/2021 od 25. februara 2021. godine

br. predmeta KI 95/21

Preuzimanje:
podnosiocu:

Nexhat Elshani kao navodni zastupnik D.H.

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Zahtev je očigledno neosnovan

Odluka o odbijanju zahteva