Odluka

Ocena ustavnosti odluke Skupštine od 14. oktobra 2010. god. o Nacrtu strategije i o odluci Vlade o privatizaciji Poste i telekomunikacije Kosova.

br. predmeta KO 107/10

podnosiocu: Gani Geci i drugi poslanici

Preuzimanje:

Podnosioci, 12 poslanika Skupštine, podneli su zahtev u skladu sa članom 113.7 Ustava tvrdeći da je predsednik Skupštine stavio na razmatranje i glasanje strategiju i nacrt-odluke bez kvoruma članova, čime se krši član 51(1), (2) i (3) Poslovnika o radu Skupštine, koji zahteva kvorum od više od 50% poslanika, U odgovoru, predsednik Skupštine je naglasio da glasanje nije donelo neku potpisanu odluku i da predlozi nisu usvojeni zbog žalbe na nedostatak kvoruma, što pokazuje da će ova pitanja biti stavljena na razmatranje kasnije od strane Skupštine, Sud je presudio da je zahtev postao nepotreban (bez praktičnog efekta) jer je predsednik Skupštine ukinuo odluku u pitanju zbog nedostatka kvoruma i doneo odluku da odbaci zahtev na osnovu pravila 32.4 Poslovnika o radu

podnosiocu:

Gani Geci i drugi poslanici

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Odluka

Array

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

administrative