Karar

Kosova Posta-Telekom Şirketinin Özelleştirilmesine İlişkin Hükümet Strateji ve Karar Tasarısı hakkında 14 Ekim 2010 tarihli Meclis Kararlarının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Başvuru No KO 107/10

Başvurucu: Gani Geci ve diğer Milletvekilleri

Başvurucu:

Gani Geci ve diğer Milletvekilleri

Başvuru Türü:

KO - Devlet Kurumu Başvurusu

Karar Türü:

Karar

Array

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

administrative