Finlandiya’nın Yeni Priştine Büyükelçisi ile Görüşme

16.03.2018

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Arta Rama-Hajrizi, tanışma ziyareti çerçevesinde Finlandiya’nın Kosova’ya yeni atanan Büyükelçisi Pia Stjernvall’ı 6 Mart 2018 Cuma günü kabul etti.

Görüşmede Anayasa Mahkemesi’nin şimdiye kadarki faaliyetleri, davaların görüşülmesinde etkinliğin arttırılması, çalışmada şeffaflığın artırılması ve ülkemizde önümüzdeki dönemde anayasa yargısının güçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Başkan Rama-Hajrizi devamında bölge ülkeleri ile daha geniş satıhtaki muadil mahkemelerle karşılıklı işbirliğin geliştirilmesi ve Mahkeme’nin uygulamalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla uyumlu hale getirmek için sarf ettiği gayretlere vurgu yapmıştır.

Başkan, Finlandiya’nın ülke kurumlarımıza ve özellikle Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu sürekli katkı nedeniyle şükranlarını ifade ederek, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin ülkemizin Avrupa’yla bütünleşme süreçlerinde karşılaşacağı sınamaları daha kolay aşmada yardımcı olacağına ilişkin inancını dile getirdi.

Büyükelçi Stjernvall Finlandiya Hükümeti’nin Kosova kurumlarına yönelik desteğinin devam edeceğini teyit ederek, ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanması ve insan haklarına riayet anlamında ilerlemelerin öncelikli olduğunu değerlendirdi.