Sastanak sa novim ambasadorom Finske

16.03.2018

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, u petak, 16. marta 2018. godine, dočekala je na sastanku radi međusobnog upoznavanja novu ambasadorku Finske na Kosovu, gđu Pia Stjernvall.

Na sastanku se razgovaralo, između ostalog i o dosadašnjem radu Ustavnog suda, podizanju efikasnosti u rešavanju predmeta, povećanju transparentnosti u radu, kao i o važnosti dalje konsolidacije ustavnog pravosuđa u zemlji.

Predsednica Rama-Hajrizi je u nastavku naglasila veoma dobre odnose međusobne saradnje sa drugim srodnim sudovima u regionu i šire, kao i napore koji se neprestano ulažu u pravcu ujednačavanja sudske prakse u funkciji usklađivanja sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Predsednica je izrazila svoju zahvalnost na kontinuiranom doprinosu koji je Finska pružala institucijama u zemlji, a posebno Ustavnom sudu, iskazujući pri tom uverenje da će dobri odnosi između dve države pomoći našoj zemlji da lakše prevaziđe izazove koji se pojavljuju u okviru evropskih integracionih procesa.

Ambasadorka Stjernvall je potvrdila nastavak podrške finske vlade kosovskim institucijama, ocenjujući kao primaran dalji napredak u vladavini prava i poštovanju ljudskih prava u zemlji.