Selvete Gërxhaliu Krasniqi

Üye

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi hukukçudur ve Avusturya Karl Franzens Universitat’ta uluslararası hukuk ve ilişkiler doktora öğrencisidir.

1999 yılından bu yana üç alanda çalışmıştır: İnsan hakları, kanun hazırlama ve yorumlama ile cinsiyet eşitliği. Tüm mesleki görevlerinde şu uluslararası kurumlarca destek sağlamıştır: NRC, AGİT, UN WOMEN, UNDP.
Bu süre içerisinde sivil toplum kuruluşlarına da profesyonel destek sunmuştur. 2003 yılından itibaren “Mağduru Koru, İnsan Ticaretini Önle” Merkezi Yönetim Kuruluna başkanlık etmiştir. 2012 yılından itibaren Kosova İşkence Mağdurları Rehabilitasyonu Merkezine de destek vermiştir.

Hukuk alanında ders vermektedir. Helsinki Danışma Grubuyla birlikte 2005-2009 döneminde ilkin Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesinde Sosyal Psikoloji Bölümünün kuruluşunda öğretim elemanı/danışman olarak katkı sunmuştur. Siyasal Bilimler Bölümünde Tempus Programı çerçevesinde “Yerel Yönetim ve Sivil Toplum” dersleri vermiştir.

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi’nin yayımlanmış çalışmaları şunlardır:

  • Avrupa Komisyonu Altıncı Çerçevesine yönelik araştırma: Kosova Perspektifinde İnsan Güvenliği, Organize Suç ve Terör Problemi
  • Kosova Sosyal Hizmetler El Kitabı: Aile İçi Şiddet Olaylarının Çözümü, komisyon üyesi, AGİT Kosova Misyonu tarafından yayımlanmıştır.
  • UNICEF Raporu: “The legal Framework for Child Rights in Kosovo”, komisyon üyesi, UNICEF tarafından yayımlanmıştır.
  • Yerel Düzeyde İnsan Ticaretine Karşı Mücadelede Yasal İmkanlar, CRS-USAID tarafından desteklenmiş Kosova Hukuk Merkezi adına değerlendirme raporu
  • Kadın Ticareti ve Fuhuş (Arnavutça, Sırpça ve İngilizce olarak yayımlanmış kitap), Kadın Ticareti, UNMIK’in Karşılaştığı Güçlükler, Kosova Hukuk Merkezi tarafından yayımlanmıştır.
  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi – 4. madde, “Köleliğin Yasaklanması – İnsan Haklarının Müdafaası” (Zeri gazetesi).

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi evli ve iki çocuk annesidir.