Kabul

Yüksek Mahkemesinin Pml.nr.3/2016 sayı ve 25 Ocak 2016 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 74/16

Başvurucu: X

Başvurucu:

X

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Ceza Usulü