Mahkeme Kararı

Kosova Cumhuriyeti Meclisinin Kosova Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin Nr.04- V-04 sayı ve 22 Şubat 2011 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi.

Başvuru No KO 29/11

Başvurucu: Sabri Hamiti ve Diğer Milletvekilleri

Başvurucu:

Sabri Hamiti ve Diğer Milletvekilleri

Başvuru Türü:

KO - Devlet Kurumu Başvurusu

Karar Türü:

Mahkeme Kararı

İhlal Edilen Anayasal Haklar

Madde 86 - Cumhurbaşkani Seçimi

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Diğer