Mahkeme Kararı

Kosova Yüksek Mahkemesi’nin E.Rev.15/2016 sayı ve 16 Mart 2016 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 97/16

Başvurucu: IKK Classic

Başvurucu:

IKK Classic

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Mahkeme Kararı

İhlal Edilen Anayasal Haklar

Madde 31 - Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul