Kabul

Devlet Başsavcısının KMLC. nr. 44/15 sayı ve 10 Nisan 2015 tarihli tebligatı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 105/15

Başvurucu: Mehmet Bajraktari ve diğerleri

Başvurucu:

Mehmet Bajraktari ve diğerleri

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul