Mahkeme Kararı

Kosova Yüksek Mahkemesi’nin PML-KZZ.nr.110/2016 sayı ve 16 Mayıs 2016 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 104/16

Başvurucu: Miodrag Pavić

Başvurucu:

Miodrag Pavić

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Mahkeme Kararı

İhlal Edilen Anayasal Haklar

Madde 31 - Adil ve Tarafsız Yargılanma Hakkı

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Ceza Usulü