Kabul

Priştine’deki Adi Suçlar Yüksek Mahkemesi’nin GJL. nr. 1288 sayı ve 28 Ekim 2011 tarihli kararının Anayasa uygunluğu denetimi

Başvuru No KI 147/11

Başvurucu: Maria Strugari

Başvurucu:

Maria Strugari

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Kanun yolları tüketilmemiştir

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Administrative