Kabul

Kosova Özelleştirme Ajansıyla ilgili davalara ilişkin Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi İtiraz Heyetinin AC-I-15-0237 sayı ve 28 Şubat 2016 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 59/16

Başvurucu: Kosova Özelleştirme Ajansı

Başvurucu:

Kosova Özelleştirme Ajansı

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Diğer