Kabul

Kosova Özelleştirme Ajansının 45 A özelleştirme dalgasında Jatex Sanayi Kompleksi ltd.şti’nin özelleştirilmesine ilişkin kararının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Başvuru No KI90/10, KI91/10, KI92/10, KI93/10, KI94/10, KI95/10

Başvurucu: Holding “Jatex-Conitex” A.Ş., Holding 

Başvurucu:

Holding “Jatex-Conitex” A.Ş., Holding 

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Kanun yolları tüketilmemiştir

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul