Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti odluke KAP-a o privatizaciji novog preduzeća Jatex industrijski kompleks d.o.o. u 45. A talasu

br. predmeta KI90/10, KI91/10, KI92/10, KI93/10, KI94/10, KI95/10

podnosiocu: Shareholders of "Jatex-Conitex" JSC

Preuzimanje:

Predstavnici zahtevaju ocenu ustavnosti odluke Kosovske agencije za privatizaciju o privatizaciji novog preduzeća Jatex industrijski kompleks D.O.O., u grupi 45 A privatizacije.
Podnosioci zahteva navode da su im, u svojstvu akcionara preduzeća, odlukama Kosovske agencije za privatizaciju, prekršena prava na imovinu , garantovana Ustavom Republike Kosovo, tačnije, došlo je do kršenja člana 46 tačka 1 i 3 Ustava.
Podnosioci žalbe, isto tako, su naglasili da, iako su poslali zahtev za privremene mere u Vrhovni sud –Posebna soba, oni ne poznaju jurisdikciju ovog suda, stoga traže od Ustavnog suda da odluče o vezi tog zahteva na meritoran način.
Sud je odbacio zahtev kao neprihvatljiv jer podnosilac nije iscrpeo sva efektivna sredstva određena zakonom, pre nego što obratio Ustavnom sudu.

podnosiocu:

Shareholders of "Jatex-Conitex" JSC

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni