Kabul

Kosova Yüksek Mahkemesinin A Nr. 1030/2009 sayı ve 12 Şubat 2010 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Başvuru No KI 21/10

Başvurucu: Arta Hyseni

Başvurucu:

Arta Hyseni

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

administrative