Rešenje o neprohvatljivosti

Odluke Vrhovnog suda Kosova, od 12. februara 2010. god., A br. 1030/2009.

br. predmeta KI 21/10

podnosiocu: Arta Hyseni

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva je podneo zahtev u skladu sa članom 113.7 Ustava osporavajući odluku Vrhovnog suda o odbacivanju njene žalbe protiv odbijanja Izbornog panela za žalbe i predstavke (IPŽP) da overi njen izbor u Skupštini opštine Podujevo, tvrdeći da ovo odbijanje povređuje članove 3, 24, i 45. Ustava, Ona je tvrdila da je IPŽP odbio njenu prvu žalbu bez razmatranja činjenica i smatrao je neprihvatljivom njenu drugu žalbu uprkos podršci činjenicama i da je Vrhovni sud pogrešno zaključio da ni razlika između preliminarnih i konačnih rezultata izbora ni očekivanja podnosioca ne predstavljaju nikakav legitiman osnov za reviziju i za vraćanje odluke CIK-a, Sud je odlučio da je CIK-u i IPŽP-u dato ovlašćenje da obezbedi nesmetano odvijanje izbora, navodeći da će Ustavni sud da poništi potvrđivanje izbora tek kada podnosilac potpuno dokaže je bilo ozbiljnih kršenja ljudskih prava i individualnih sloboda zagarantovanih Ustavom, Poštujući odluke IPŽP-a i Vrhovnog suda, Sud je na osnovu pravila 36.1 (c) i 36.2 (d) odlučio da je zahtev neprihvatljiv jer podnosilac zahteva nije uspeo da na adekvatan način opravda svoju tvrdnju

podnosiocu:

Arta Hyseni

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

administrative