Kabul

Kosova İstinaf Mahkemesinin AA.nr. 229/2015 sayı ve 24 Kasım 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 16/16

Başvurucu:

Abdullah Cenkciler

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur