Kabul

Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinin PN-II-.nr.8/2015 sayı ve 26 Kasım 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 63/16

Başvurucu: Astrit Pira

Başvurucu:

Astrit Pira

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Ceza Usulü