Basın Duyurusu

10.12.2012

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Ferizovik Çeliku IMK Fabrikasının birkaç eski çalışanıyla ilgili kararın uygulanmasına yönelik sorular üzerine, Mahkeme’nin bu kamu şirketinin özelleştirilmesi süreci çerçevesinde işveren tarafından hakları ihlal edilen söz konusu işçilere maddi bir tazminatın ödenmesi veya tazminat tutarı konusunda bir karar almadığını kamuoyuna bildirir.

Kosova Hükümeti ve Kosova Özelleştirme Ajansı Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin KI 08/09 sayılı başvurusuna ilişkin 17 Aralık 2010 tarihli kararını yürütmediklerinden 6 Aralık 2012 tarihinde ademi ifa kararı yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi, Mahkeme Kararıyla maddi tazminatın karara bağlanmadığını, Ferizovik Belediye Mahkemesinin kesinleşmiş kararının yetkili kurumlarca, daha kesin bir ifadeyle Hükümet ve Kosova Emanet Ajansı’nın ardılı olarak Kosova Özelleştirme Ajansı tarafından yürütülmesi gerektiği tespitinde bulunduğunu tekrar vurgulamak ister. Ferizovik Belediye Mahkemesinin kararında da (C. nr. 340/2001 sayı ve 11 Ocak 2002 tarihli karar) maddi tazminat meselesi karara bağlanmamış, bu kararla işyerine giden işçilerin daha önce çalıştıkları pozisyona veya kalifiyeleri ve becerilerine uygun başka pozisyonlara yerleştirilmeleri ve iş ilişkilerinden doğan haklarından yararlanmaları gerektiği tespit edilmişti.