Obaveštenje za medije

10.12.2012

Ustavni sud Republike Kosovo obaveštava javnost da kao odgovor na pitanje u vezi sa izvršenjem presude koja se odnosi na neke bivše radnike u fabrici čelika MIK u Uroševac, Ustavni sud nije odlučio koliki je, ako ga ima, iznos novčane nadoknade koji bi trebalo dodeliti dotičnim radnicima čija ustavna prava su bila povređena procesom privatizacije njihovog poslodavca, društvenog preduzeća.

Pošto  Vlada i Kosovska Agencija za Privatizaciju još uvek nisu izvršile Presudu Ustavnog suda Republike Kosovo, slučaj br.  KI 08/09, od 17. decembra 2010. god., dana 6. decembra 2012. god., objavljena je odluka o neizvršenju ove presude.

Ustavni sud ponavlja da pitanje novčane nadoknade nije bilo suđeno ovom presudom Ustavnog suda, kojom je odlučeno da konačna i obavezujuća presuda Opštinskog suda  u Uroševcu mora se izvršiti od strane nadležnih vlasti, posebno, Vlade i Kosovske Agencije za Privatizaciju, kao pravnog naslednika KPA. Pitanje novčane nadoknade, isto tako, nije bilo suđeno ni presudom Opštinskog suda u Uroševcu (C. br. 340/2001, od 11. Januara 2002. god.), kojom je odlučeno da svi radnici koji su prijavljeni na posao bi trebao biti smešteni na njihova radna mesta ili adekvatna radna mesta shodno njihovim kvalifikacijama i radnim sposobnostima i da steknu sva prava iz radnog odnosa.