Basın Duyurusu

23.10.2012

Hukuk yargısı dâhil olmak üzere kamu otoritelerince Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi kararlarına riayet edilmesi doğrultusunda Kosova Memurluk Hizmetleri Bağımsız Denetleme Kurulu’nun 02/197/2010 sayılı kararı ile İpek Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr.58/2011 sayılı kararının uygulanması talebine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi’nin KI 129/11 sayılı başvurusu hakkındaki kararının uygulandığını Klina Belediyesi tarafından 19 Ekim 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bildirdiği kamuoyuna duyurulur.