Basın Duyurusu

21.08.2012

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi kararlarına kamu otoritelerince riayet edilmesi doğrultusunda Bağımsız Denetleme Kurulu’nun 02/207/2010 sayılı kararı ile İpek Bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 153/2011 sayılı yürütme kararına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi’nin KI 50/12 sayılı kararın uygulanması hakkında Yunik Belediyesi Belediye Başkanı’nın 01/56 sayılı kararı 30 Temmuz 2012 tarihinde imzalandığını 21 Ağustos 2012 tarihinde Mahkeme’ye bildirdiği kamuoyuna duyurulur.