Obaveštenje za medije

21.08.2012

Ustavni sud Republike Kosovo obaveštava javnost da, nastavljajući sa poštovanjem i sprovođenjem odluka USK-a od strane javnih organa, 21. avgusta 2012. god., Opština Junik je obavestila Ustavni sud o usvajanju odluke br. 01/56, potpisane od strane predsednika opštine 30. jula 2012. god., u vezi sa sprovođenjem presude Ustavnog suda Kosova br. KI 50/12, a koja se odnosi na izvršnu odluku Nezavisnog nadzornog odbora br. 02/207/2010 i na odluku Okružnog suda u Peći Ac. br. 153/2011.