Basın Duyurusu

25.04.2012

Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 115. maddesi 2. fıkrasına dayanarak Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 2011 yılına ilişkin Yıllık Raporunu yayımlamıştır.

2011 yılına ilişkin Yıllık Rapor, Anayasa Mahkemesi’nin 5 Mart 2012 tarihinde yapılan yönetim toplantısında kabul edilmiştir.

Rapora, Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin www.gjk-ks.org adresindeki web sayfasından ulaşılabilir.