Obaveštenje za medije

25.04.2012

Shodno članu 115. stavu 2. Ustava Republike Kosovo, Ustavni sud je objavio Godišnji izveštaj za 2011. godinu.

Godišnji izveštaj za 2011. godinu usvojen je na administrativnom zasedanju Ustavnog suda Republike Kosovo, održanom 5. marta 2012. god.

Izveštaj možete naći na službenom internet portalu Ustavnog suda Republike Kosovo: www.gjk-ks.org.