Basın Duyurusu

06.04.2012

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi East West Management Institute (EWMI) ile işbirliği içerisinde 3 ve 5 Nisan 2012 tarihleri arasında Gilan Bölge Mahkemesi ile İpek Bölge Mahkemesi yargıçlarıyla danışma toplantıları düzenlemiştir. 

Bu toplantıların konusunu Kosova Cumhuriyeti Anayasa’sının 113.8 maddesi çerçevesinde Kosova Anayasa Mahkemesi ile hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkiler oluşturmuştur.

Bu toplantılar, Anayasa Mahkemesi’nin Kosova’daki diğer bölge mahkemeleri ile başlattığı danışma toplantıları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.