Obaveštenje za medije

06.04.2012

Ustavni sud Republike Kosovo, u saradnji sa Institutom za upravljanje istok-zapad  (EWMI), je 3. i 5. aprila 2012. god. održao konsultativne sastanke sa sudijama Okružnog suda u Gnjilanu i Okružnog suda u Peći.

Tema ovih sastanaka je bio odnos Ustavnog suda i redovnih sudova, sa posebnim naglaskom na članu 113.8 Ustava Republike Kosovo.

Ova dva sastanka su deo niza konsultativnih sastanaka koje je Ustavni sud ranije organizovao sa drugim okružnim sudovima na Kosovu.