Obaveštenje za medije

20.08.2015

Ustavni sud Republike Kosovo obaveštava da je primio zahtev podnet od strane 24 poslanika Republike Kosovo, zastupljenih od strane gđe Albulena Haxhiu. Podnesak sadrži zahtev za ocenu ustavnosti odluke br. 05-V-139 Skupštine od 3. avgusta 2015. godine o usvajanju Amandmana XXIV na Ustav. Ovaj zahtev je podnet shodno članu 113.5 Ustava.

Zahtev se nalazi na razmatranje u Ustavnom sudu i odluka o ovom zahtevu će biti doneta pravovremeno, u skladu sa Ustavom, Zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom o radu Suda. Odluka Suda će biti objavljena.

U saglasnosti sa konsistentnom praksom Suda o zahtevima podnetim shodno članu 113.5 Ustava, i u skladu sa delokrugom i predmetnom stvari takvih zahteva, od svih relevantnih strana je zatraženo da dostave informacije i komentare u vezi sa ovim zahtevom.

Predsednica Ustavnog suda, gđa Arta Rama-Hajrizi, je odgovorila na svaki dopis upućen njoj od strane dotičnih organa, i nastaviće da postupi tako u skladu sa njenom zakonom ovlašćenom nadležnošću.