Obaveštenje za medije

19.06.2012

Ustavni sud Republike Kosovo danas objavljuje svoja rešenja o neprihvatljivosti u slučajevima: KI-46/10; KI-52/10; KI-43/11; KI-78/11; KI-81/11 (drugačije poznati kao slučajevi Kiqina).

Ovi zahtevi su spojeni i razmotreni zajedno zbog predmetne stvari i lica umešanih u istim.

Svi zahtevi su se odnosili na pokušaj poništenja presuda Okružnog suda za ubistvo i druga teška krivična dela protiv osoba, koja su se izvršena tokom događaja u 2001. godini.

Na osnovu ustavnih odredbi i sudske prakse i jurisprudencije Ustavnog suda  i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, ovaj Sud je odbio zahteve.

Rešenja o neprihvatljivosti će biti uručena strankama, postavljena na internet stranici Suda  i objavljena u Službenom listu Republike Kosovo.